Φρονιστήρια Σχεδίου Τσίγκρης
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Ε.Ι.
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
(ΑΘΗΝΑ)
www.asfa.gr/greek/index.html
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
www.vis.auth.gr
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΦΛΩΡΙΝΑ)
www.eetf.uowm.gr
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Σχολή Καλών Τεχνών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
www.arts.uoi.gr
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Α.Ε.Ι.
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)
www.arch.ntua.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 19.050 2018: 19.334 ΔΙΑΦΟΡΑ: -284
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
www.arch.auth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 16.952 2018: 18.102 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.150
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΑΤΡΑ)
www.arch.upatras.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 15.602 2018:15.812 ΔΙΑΦΟΡΑ: -210
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
www.architecture.uoi.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 12.836 2018:13.111 ΔΙΑΦΟΡΑ: -275
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ)
fos.prd.uth.gr/archweb
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 14.109 2018: 14.424 ΔΙΑΦΟΡΑ: -315
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΑΝΙΑ)
www.arch.tuc.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 11.859 2018:12.773 ΔΙΑΦΟΡΑ: -914
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΞΑΝΘΗ)
www.arch.duth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 11.233 2018: 11.537 ΔΙΑΦΟΡΑ: -304
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/ia
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 8.092 2018: 9.889 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.797
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/gd
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 7.577 2018: 9.296 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.719
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/cons
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 5.196 2018: 7.575 ΔΙΑΦΟΡΑ: -2.379
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σέρρες)
https://www.ihu.gr/tmimata/esoterikis-architektonikis/
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2019: 5.111 2018: 6.112 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.001