Φρονιστήρια Σχεδίου Τσίγκρης
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Ε.Ι.
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
(ΑΘΗΝΑ)
www.asfa.gr/greek/index.html
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
www.vis.auth.gr
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΦΛΩΡΙΝΑ)
www.eetf.uowm.gr
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
www.arts.uoi.gr
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Α.Ε.Ι.
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)
www.arch.ntua.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 19.377 2016: 19.999 ΔΙΑΦΟΡΑ: -622
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
www.arch.auth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 18.478 2016: 18.483 ΔΙΑΦΟΡΑ: -5
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΑΤΡΑ)
www.arch.upatras.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 16.751 2016:16.836 ΔΙΑΦΟΡΑ: -85
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
www.architecture.uoi.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 14.445 2016:13.802 ΔΙΑΦΟΡΑ: +643
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ)
fos.prd.uth.gr/archweb
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 15.770 2016: 15.226 ΔΙΑΦΟΡΑ: +544
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΑΝΙΑ)
www.arch.tuc.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 14.094 2016:13.142 ΔΙΑΦΟΡΑ: +952
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΞΑΝΘΗ)
www.arch.duth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 13.126 2016: 11.965 ΔΙΑΦΟΡΑ: +1.161
T.Ε.Ι.
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
& Σχεδιασμού Αντικειμένων

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.teiath.gr/sgtks/eadsa
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 11.373 2016: 8.056 ΔΙΑΦΟΡΑ: +3.317
Τμήμα Γραφιστικής
Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.gd.teiath.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 12.968 2016: 11.697 ΔΙΑΦΟΡΑ: +1.271
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.teiath.gr/sgtks/saet
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 6.209 2016: 5.863 ΔΙΑΦΟΡΑ: +346
Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.teiath.gr/sgtks/new_graphic_arts_technology
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 8.126 2016: 5.688 ΔΙΑΦΟΡΑ: +2.438
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
& Σχεδιασμού Αντικειμένων

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
http://eadsa.teicm.gr/
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 5.149
Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΤΕΙ Ιονίων νήσων-Ζάκυνθος

conservation.teiion.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 5.575 2016: 8.467 ΔΙΑΦΟΡΑ: -2.892