Φρονιστήρια Σχεδίου Τσίγκρης
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Ε.Ι.
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
(ΑΘΗΝΑ)
www.asfa.gr/greek/index.html
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
www.vis.auth.gr
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΦΛΩΡΙΝΑ)
www.eetf.uowm.gr
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
Σχολή Καλών Τεχνών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
www.arts.uoi.gr
ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ & ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Α.Ε.Ι.
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΜΠ (ΑΘΗΝΑ)
www.arch.ntua.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 19.334 2017: 19.377 ΔΙΑΦΟΡΑ: -43
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
www.arch.auth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 18.102 2017: 18.478 ΔΙΑΦΟΡΑ: -376
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΑΤΡΑ)
www.arch.upatras.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 15.812 2017:16.751 ΔΙΑΦΟΡΑ: -939
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
www.architecture.uoi.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 13.111 2017:14.445 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.334
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ)
fos.prd.uth.gr/archweb
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 14.424 2017: 15.770 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.346
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολυτεχνείο Κρήτης (ΧΑΝΙΑ)
www.arch.tuc.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 12.773 2017:14.094 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.321
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΞΑΝΘΗ)
www.arch.duth.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 11.537 2017: 13.126 ΔΙΑΦΟΡΑ: -1.589
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
& Σχεδιασμού Αντικειμένων
(ΠΡΩΗΝ)

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.teiath.gr/sgtks/eadsa
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 11.373
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
(ΝΕΟ - 2018)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/ia
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 9.889
Τμήμα Γραφιστικής
(ΠΡΩΗΝ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ)

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.gd.teiath.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 12.968
Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
(ΠΡΩΗΝ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΕ)

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.teiath.gr/sgtks/new_graphic_arts_technology
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 8.126
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
(ΝΕΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - 2018)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/gd
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 9.296
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
(ΠΡΩΗΝ)

Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

www.teiath.gr/sgtks/saet
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2017: 6.209
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
(ΝΕΟ - 2018)

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

www.uniwa.gr/cons
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 7.575
T.Ε.Ι.
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
& Σχεδιασμού Αντικειμένων

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
http://eadsa.teicm.gr/
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 6.112 2017: 5.149 ΔΙΑΦΟΡΑ: +963
Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΤΕΙ Ιονίων νήσων-Ζάκυνθος

conservation.teiion.gr
ΒΑΣH (ΜΟΡΙΑ)
2018: 4.738 2017: 5.575 ΔΙΑΦΟΡΑ: -837